هفت قدم تا دوزبانگی 

(تبدیل چالشی بزرگ به فرصـــــتی طلایی)

 

در بخش پیشین گفتیم که برای تبدیل چالشِ زبان آموزی به فرصتِ طلاییِ دوزبانگی، به ابزار خاصی نیاز داریم. اما ابزاری که از آن صحبت کردیم، چیزی نیست که بتوان آن را از فروشگاهی تهیه کرد، بلکه برای تهیه آن باید مسیری را پیمود. ما این مسیر را به هفت مرحله تقسیم کرده‌ایم و از آن به عنوان “هفت قدم تا دوزبانگی”  یاد می‌کنیم. در این بخش شما را با این هفت قدم آشنا می‌کنیم. 

 

قدم نخست: انتخاب یکی از دو شیوه‌ی دوزبانگی بر اساس شرایط موجود و امکانات خانواده

قدم دوم: کسب آگاهی در مواردی همچون

    1. مراحلِ طبیعیِ رشد زبان در نوزادان و کودکان
    2. عواملِ مؤثر در فراگیریِ زبان
    3. جنسیت و فراگیری واژگان در کودکان
    4. اهمیت فراگیری زبان مادری و ضرورت فراگیری زبان دوم پس از مهاجرت
    5. مهاجرت و چالش‌های فراگیری زبان اول و زبان دوم
    6. مشکلاتِ زبانی کودکان مهاجر
    7. تعریف دوزبانگی، انواع دوزبانگی
    8. مزایای دوزبانگی
    9. راهکارهای مفید برای دوزبانگی همزمان
    10. راهکارهای مفید برای دوزبانگی پی در پی
    11. نقشِ والدین در پیشرفتِ زبانی کودک مهاجر
    12. نقش فرزند بزرگتر خانواده در پیشرفت زبانی کودک مهاجر
    13. نقش محیط در پیشرفت زبانی کودک مهاجر
    14. نقش مهارتهای زبانی کودک تا پیش از شش سالگی در موفقیتِ تحصیلی در مدرسه
    15. زبان مادری و خطاهای متداول والدین مهاجر در این زمینه
    16. زبان جامعه میزبان و خطاهای متداول والدین مهاجر در این زمینه
    17. تاثیر داستان خوانی و دست ورزی در افزایش توانایی‌های زبانی کودک
    18. شیوه‌ی صحیح داستان خوانی و دست ورزی
    19. نقش بازی و هنر در افزایش توانایی‌های زبانی کودک
    20. چگونگی بهره بردن از بازی و هنر در افزایش توانایی‌های زبانی کودک
    21. چگونگی اطمینان از رشدِ مهارت‌های زبانی کودکِ مهاجر
    22. زمان و دلایل نیاز به مشورتِ احتمالی با گفتار‌ درمانگر

 

قدم سوم: برنامه‌ریزی و زمان‌بندی معقول

قدم چهارم: شروع کار با کودک طبق برنامه

قدم پنجم: پایبندی به برنامه و زمان‌بندی‌های مشخص شده و جدیت در کار

قدم ششم: رویارویی با چالش‌هایِ اجتناب ناپذیر

قدم هفتم: کنترلِ پیشرفت مهارت‌های زبانیِ کودک

 

 

 اما چگونه این هفت قدم را با اطمینان طی‌ کنیم؟

در کارگاه‌هایی که برای شما تدارک دیده‌ایم با ما همراه شوید تا زیر و بم ِ پیمودن این هفت قدم را فرابگیرید.

برای اطلاع از کارگاه‌ها به بخش خدمات ما مراجعه فرمایید.