داستانِ من
ماجرای زبان‌شناس و پژوهشگری است با یک کودک درون سرزنده و شاداب که پس از سال‌ها تحصیل، تحقیق و تدریس هم‌چنان مشتاق یادگیری و کسب تجربیات جدید است. از هر آنچه با دل و جان انجام می‌دهم اینجا کمی گفته‌ام

 

 

ABOUT ME

 

 

 

!چرا و چطور پروژه‌ی مهاجرت و کودک دوزبانه را پایه‌گذاری کردم

 

 

 

کودک، کتاب، دوران طلایی رشد مغز

برنامه‌ای با هدف آگاهی‌رسانی درباره چگونگی استفاده از کتاب برای کمک به رشد یکپارچه‌ی کودک 

 

 

 

   انواع کتابْ داستانِ تصویری و کتابْ اسباب‌بازی  براساس سن  

 

 

 

خواندن تعاملی با نوزاد: چگونه و چرا؟ 

 

 

 

کودکی در روزگارِ تکنولوژی‌‌های دیجیتال: چالش‌ها و راه‌کارها 

 

 

 

چطور به کودکان مهاجر کمک کنیم تا بر چالش‌های مهاجرت غلبه کنند؟

 

 

 

درسگفتار مختصری درمورد ناتوانی‌های زبانی کودکان خردسال و راه‌‌حل آن 

 

 

 

 کتاب‌ تعاملی زبان-محور چیست؟ 

 

 

 

 

راه تماس با من